Skip to main content

Panely Alidal jsou vhodné i pro šikmou střechu

Stavební firma Dobiáš spol. s r.o. vyrábí a dodává na český trh stropní panely ALIDAL. Jedná se o nepředepjaté stropní panely v tlouškách 175 a 210 mm v šíři 600 mm. Jako výhodné konstrukční řešení se nabízí i jejich použití pro šikmé střechy.

Jejich použití je nejčastější u bytových staveb, řadových rodinných domů, solitérních rodinných domů ale i u staveb občanských a průmyslových.

Přednosti

Skladba střechy:

 •  krytina
 •  latě
 •  kontralatě
 •  pojistná hydroizolace
 •  tepelná izolace
 •  parozábrana – asfaltová penetrace
 •  panely ALIDAL
 •  povrchová úprava – omítka

Přednosti: 

 •  výhodné ztužení stavby
 •  zvýšení akumulace tepla
 •  zvuková izolace 
  • vylepšení vzduchové neprůzvučnosti
 •  trvanlivost
 •  sklon